Trang chủ Search

chất-thải-rắn - 62 kết quả

Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường cacbon tại Việt Nam

Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường cacbon tại Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1803/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường cacbon tại Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.
7 nhiệm vụ quan trọng của công tác môi trường

7 nhiệm vụ quan trọng của công tác môi trường

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, để bảo vệ môi trường trở thành một nội dung quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ sức khỏe và thể chất của giống nòi, cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ quan trọng.