Sáng ngày 18/4, Cục thông tin khoa học và công nghệ (KHCN) quốc gia đã có buổi làm việc với Sở khoa học và công nghệ TPHCM về tình hình hoạt động thông tin, thống kê KHCN tại TPHCM.

Bà Bùi Thanh Bằng, giám đốc Trung tâm thông tin và thống kê KHCN (Sở KHCN TPHCM) cho biết, Trung tâm đang triển khai nhiệm vụ khảo sát và xây dựng CSDL các tổ chức trung gian của thị trường KHCN, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2017.

Theo bà Bằng, trong thời gian qua, hoạt động của Trung tâm có nhiều thuận lợi khi Nghị định 11/2014/ND-CP và Thông tư 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các trung tâm thông tin và thống kê KHCN, là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, chuẩn bị áp dụng cơ chế hoạt động theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP. Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN cũng tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong công tác thu thập đăng ký, lưu giữ, công bố thông tin nhiệm vụ KHCN, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đầu mối KHCN (trung tâm thông tin) thực hiện tốt chức năng lưu trữ phục vụ công tác quản lý, khai thác các thông tin nhiệm vụ KHCN.

Công tác thông tin, thống kê KHCN được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở và sự phối hợp tốt của các phòng chức năng trong việc triển khai thực hiện Thông tư 14 và xây dựng các cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông tin, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác phát triển thị trường KHCN. Số lượng các nhiệm vụ KHCN đăng ký giao nộp tại Trung tâm tăng đáng kể trong năm 2016.

Tuy nhiên, Trung tâm cũng gặp không ít khó khăn, một số biểu mẫu còn khó thực hiện, chưa quy định ràng buộc trách nhiệm của cơ quan chủ trì , chủ nhiệm nhiệm vụ nên việc giao nộp còn ít đối với các nhiệm vụ KHCN cơ sở và kết quả ứng dụng nhiệm vụ KHCN.

Phần mềm báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp tuy đã có tính năng và giao diện mới thuận tiện cho người làm công tác thống kê nhập liệu, nhưng vẫn còn một số lỗi khiến số liệu xuất ra các bảng chưa được chính xác.

Bà Bùi Thanh Bằng đề nghị, cần tăng cường công tác phối hợp chia sẻ nguồn lực thông tin KHCN trên phạm vi quốc gia. Bên cạnh cơ sở dữ liệu Proquest được chia sẻ trong Hội liên hiệp thư viện, Cục thông tin nên có cơ chế chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc tế khác được mua từ ngân sách Nhà nước đối với các trung tâm thông tin địa phương.

Công tác thống kê KHCN triển khai tốt nội dung phối hợp thu thập thông tin các chế độ báo cáo thống kê, các cuộc điều tra thống kê, tuy nhiên, cần có các lớp đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê KHCN. Cục cần có định hướng công tác thống kê KHCN trên toàn quốc, khuyến nghị các chỉ số thống kê tổng hợp về KHCN cần tính để phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý tại các địa phương.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, cần tăng cường các hợp tác trong hoạt động sàn giao dịch công nghệ, xúc tiến chuyển công nghệ, hình thành mạng lưới hỗ trợ phát triển thị trường KHCN trên phạm vi toàn quốc.

Quy định giao nộp bản toàn văn giấy và điện tử kết quả nhiệm vụ KHCN theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN hàng năm về Cục thông tin KHCN quốc gia làm mất nhiều thời gian và công sức của các địa phương trong việc đóng gói, vận chuyển đặc biệt là đơn vị có số lượng nhiệm vụ KHCN lớn như TP. HCM. Vì vậy, Bà Bùi Thanh Bằng đề xuất không phải giao nộp bản giấy, chỉ cần nộp bản điện tử toàn văn về Cục thông tin.