Mới đây, Sở KH&CN Đồng Tháp đã tổ chức họp hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu giải pháp sửa chữa và cải thiện khả năng chịu tải của câu bê tông cốt thép bằng vật liệu gia cường TYFO FIBRWRAP tại tỉnh Đồng Tháp” do TS Huỳnh Minh Tuấn, Giám đốc Sở làm chủ tịch.

Đây là đề tài do PGS.TS Nguyễn Minh Long làm chủ nhiệm và Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì.

Sau 1 thời gian triển khai thực hiện, nhóm nghiên cứu đã khảo sát hiện trạng 7 cầu bê tông trên địa bàn tỉnh; đánh giá tác động môi trường đến khả năng bám dính tấm CFRP và bê tông; …; xây dựng hướng dẫn thiết kế cơ sở và thi công cho kết cấu BTCT gia cường vật liệu TYFO FIBRWRAP cho tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt là việc ứng dụng thi công gia cường và kiểm định khả năng chịu tải sau gia cường cho cầu Rạch Xưởng, với cầu Rạch Xưởng trước khi thi công gia cường kiểm định là 18 T và sau khi thi công gia cường kiểm định thì được 25T.

Tại buổi làm việc, các thành viên hội đồng đánh giá đây là đề tài có tính ứng dụng thực tiễn rất cao, có đóng góp rất lớn vào hệ thống giao thông tại địa phương; các nội dung thực hiện rất chi tiết, sản phẩm đầy đủ yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu chỉnh sửa bổ sung một số nội dung như: tiêu chuẩn của vật liệu; ảnh hưởng của các yếu tố đến vật liệu; bổ sung kết luận và kiến nghị; phương án ứng dụng và nhân rộng;….

Kết quả, đề tài đã được hội đồng thông qua với kết quả đạt loại Khá