Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Cà Mau tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài “Khảo sát thực nghiệm và đề xuất giải pháp tối ưu hóa kỹ thuật sửa chữa, nâng cấp cầu bê tông sử dụng tấm sợi polyme gia cường ở tỉnh Cà Mau”, đề tài do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông chủ trì, PGS.TS. Nguyễn Minh Long và ThS Lê Minh Luân đồng chủ nhiệm.

Sau thời gian thực hiện, cơ quan chủ trì và nhóm nghiên cứu đã thực hiện gia cường thành công cầu Tài chính, huyện Cái Nước và cầu Bà Đặng, huyện Thới Bình, tải trọng của hai cầu đã được nâng lên và cắm biển báo bằng với mức ban đầu; đồng thời xây dựng được hướng dẫn thiết kế và thi công gia cường cho kết cấu bê tông sử dụng vật liệu này.


Tại buổi họp, các thành viên hội đồng đánh giá việc ứng dụng dán tấm polyme có giá thành không cao và có vẻ mỹ quan hơn so với giải pháp truyền thống; đây là một hướng đi, lựa chọn mới trong sữa chữa, tăng cường cầu bê tông cốt thép trên địa bàn tỉnh, là giải pháp được ứng dụng tương đối rộng rãi ở Việt Nam.

Qua buổi làm việc, tất cả thành viên Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài, kết quả đánh giá chung là đạt yêu cầu.