Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam và tăng gần 80 bậc trên bảng xếp hạng Webometrics.

Ngày 30/7, Cybermetrics Lab đã công bố kết quả bảng xếp hạng Webometrics lần thứ hai trong năm 2019, theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục đứng thứ nhất ở Việt Nam và xếp hạng 1.013 trên thế giới, tăng gần 80 bậc so với kết quả công bố hồi tháng 1 (xếp thứ 1090).

Đặc biệt, lần đầu tiên chỉ số về mức độ xuất hiện (presence - số lượng các website con được lưu trữ trên hệ thống của trường được nhận biết bởi Google) của Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ 38 thế giới, tăng 529 bậc so với bảng xếp hạng Webometrics tháng 1 năm 2019. Những nỗ lực của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc triển khai chính sách đầu tư số hóa tài liệu đã góp phần mang lại kết quả này.


Top 10 trường đại học ở Việt Nam theo bảng xếp hạng của Webometrics lần thứ 2 năm 2019. Nguồn: Webometrics.

Đại học Bách khoa Hà Nội đứng ở vị trí thứ 2, tiếp theo là Đại học Cần Thơ và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh với thứ hạng lần lượt là 1.336, 2.174 và 2.772. Thứ hạng của các trường này đều tăng so với kết quả xếp hạng hồi đầu năm (Đại học Bách khoa Hà Nội tăng 19 bậc, Đại học Cần Thơ tăng 67 bậc, Đại học Quốc gia TPHCM tăng 92 bậc).

Webometrics là bảng xếp hạng 10.000 trường đại học trên toàn thế giới dựa trên thông tin website của các trường đó, gồm 4 tiêu chí: presence (mức độ xuất hiện); impact (mức độ ảnh hưởng) – số lượng backlink từ các website khác trở về website của trường; openess (mức độ mở) – số lượng trích dẫn các công trình khoa học trên nguồn dữ liệu google scholar; excellence (sự xuất sắc) – top 10% bài báo do đội ngũ các giảng viên, nhà khoa học của trường đăng trên các tạp chí khoa học được trích dẫn nhiều nhất thuộc danh mục Scopus.

Bảng xếp hạng Webometrics do Cybermetrics Lab, một thành viên của Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha (CSIC) công bố lần đầu tiên vào năm 2004, định kỳ mỗi năm hai đợt – cuối tháng 1 và cuối tháng 7.