Tại lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN), Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã đề nghị Bộ KH&CN cùng các bộ, ban, ngành khác có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN.

Trao giải thưởng cho tác giả, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đánh giá cao giá trị của các công trình , cụm công trình đoạt giải đối với sự phát triển của kinh tế, xã hội. Chủ tịch nhấn mạnh: "Phát triển KH&CN là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Cùng với giáo dục, đào tạo, KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế, xã hội, là điều kiện quan trọng để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội".

Theo Chủ tịch Nước, thời gian qua, trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, mặc dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp, sự nỗ lực, tâm huyết, say mê sáng tạo của đội ngũ cán bộ KH&CN, sự cố gắng của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, KH&CN nước ta đã đạt thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển xây dựng và phát triển của đất nước.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về KH&CN. Ảnh: Loan Lê

Những thành tựu KH&CN được Chủ tịch Nước nhắc đến bao gồm hệ thống pháp luật, quản lý nhà nước về KH&CN, thị trường KH&CN được hình thành và bước đầu phát huy hiệu quả. Các thành tựu KH&CN đã góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc do thực tiễn phát triển đặt ra. Một số ngành KH&CN mũi nhọn đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh.

"Các công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt này là những công trình xuất sắc tiêu biểu, được ứng dụng hiệu quả nhất, có ý nghĩa to lớn trong việc bảo vệ sức khỏe, nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao năng lực, cạnh tranh, vị thế, trình độ KH&CN của đất nước trong khu vực và trên thế giới" - Chủ tịch Nước nói và cho rằng, thời gian tới, cùng với thời cơ, nước ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì thế, cần phát huy cao độ mọi nguồn lực, tiềm năng trí tuệ của dân tộc, đặc biệt là năng lực sáng tạo của đội ngũ tri thức nói chung và đội ngũ cán bộ KH&CN nói riêng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng đề ra.


Trước những yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn tới, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang chỉ đạo: "Tôi trân trọng đề nghị Bộ KH&CN, các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt chính sách đào tạo bồi dưỡng trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN, nhất là các chuyên gia giỏi có nhiều đóng góp xây dựng quê hương đất nước, tạo môi trường thuận lợi, tạo điều kiện tinh thần và vật chất để cán bộ KH&CN phát triển bằng tài năng và hưởng lợi ích xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo của mình".