Ba quốc gia được đánh giá có mức kháng kháng sinh (AMR) thấp nhất là Hà Lan, New Zealand và Thụy Điển, trong khi mức AMR cao nhất là Tanzania, Việt Nam và Nigeria.

Bản đồ kháng kháng sinh (các nước càng có màu đậm càng có tỉ lệ kháng kháng sinh cao). Bản đồ: Nature.
Bản đồ kháng kháng sinh (các nước càng có màu đậm càng có tỉ lệ kháng kháng sinh cao). Bản đồ: Nature.

Nghiên cứu được nhóm nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng quốc gia, ĐH Kỹ thuật Đan Mạch công bố trên Nature ngày 26/3 sử dụng phân tích dữ liệu di truyền.

Cho đến nay, các đánh giá về hiện tượng AMR thường chỉ tập trung vào một số mầm bệnh và chủ yếu dựa trên báo cáo về kết quả xét nghiệm với các bệnh cụ thể được phân lập từ tình trạng nhiễm trùng ở người.

Tuy nhiên hạn chế của quy trình này là thường khó so sánh dữ liệu và phổ mầm bệnh hẹp không thu được tất cả các gene AMR - trong đó cần cả thông tin từ những người khỏe mạnh (nhưng việc lấy mẫu từ người khỏe mạnh tương đối khó).

Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu dữ liệu di truyền từ nước thải chưa qua xử lý ở 79 địa điểm thuộc 60 quốc gia để mô tả đặc tính kháng vi khuẩn.