Ngày 1/4/2019, tại ĐHQGHN đã diễn ra nghiệm thu đề tài “Ứng dụng và triển khai hệ thống phần mềm tích hợp và kết nối các thiết bị điện tử y sinh và mạng truyền thông hỗ trợ theo dõi sức khoẻ và dịch tễ cộng đồng khu vực Tây Bắc”

Hệ thống theo dõi, chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Hệ thống theo dõi, chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Theo tin từ ĐHQGHN, hệ thống kết nối, truyền dữ liệu - sản phẩm của đề tài thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc, đã được triển khai thí điểm giữa một bệnh viện tỉnh và một số bệnh viện huyện vùng Tây Bắc với Bệnh viện trung tâm ở Hà Nội.

Sau thời gian triển khai, thiết bị đo thông số monitor và phần mềm theo dõi tại máy chủ trung tâm hoạt động tốt, bộ phần mềm có thể quản lý hồ sơ 4 nhóm bệnh và hệ thống đã tích hợp dữ liệu từ các máy điện tử y sinh.

Kết thúc thời gian thực hiện, đề tài cũng góp phần đào tạo 2 thạc sĩ, hỗ trợ 1 luận án 1 tiến sĩ và 5 bài báo khoa học.