Phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam diễn ra trên toàn thế giới là một nguồn cổ vũ to lớn cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Anh dang nho ve phong trao phan doi chien tranh Viet Nam (1)