Làm thế nào những kinh nghiệm, biến đổi tích lũy trong suốt cuộc đời của thế hệ trước có thể di truyền cho con cháu

Trước đây, các nhà khoa học cho rằng những biến đổi ngoại di truyền không bao giờ truyền qua thế hệ sau và cho rằng sự ghi nhớ ngoại di truyền được tích lũy trong suốt cuộc đời sẽ hoàn toàn bị xóa trong quá trình phát triển tinh trùng và tế bào trứng.

Tuy nhiên, gần đây, một số nghiên cứu chỉ ra rằng chúng ta không chỉ thừa hưởng gene từ bố mẹ mà dường như còn thừa hưởng những cơ chế điều hòa gene quan trọng và đã được điều chỉnh chuyên biệt do ảnh hưởng của môi trường và lối sống cá nhân của bố mẹ.

Ngoại di truyền giữa các thế hệ
Ngoại di truyền giữa các thế hệ

Nguồn:Nestle Nutrition Institute