Năm 2019, Việt Nam vẫn tiếp tục mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Quốc hội đã thông qua 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho năm nay.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2019 | Nguồn TTXVN
Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2019 | Nguồn TTXVN