Trang chủ Search

tòa-thị-chính - 11 kết quả

Thuê bò, dê, robot  cắt cỏ trong thành phố

Thuê bò, dê, robot cắt cỏ trong thành phố

Thay vì tốn hàng chục tỷ đồng thuê nhân công và máy móc để cắt cỏ trong đô thị, nhiều thành phố đang giao công việc này cho những “lao động 4 chân” như bò, lừa, cừu, dê, vừa tiết kiệm vừa thân thiện với môi trường.