Trang chủ Search

phục-hồi-chức-năng - 51 kết quả

Đà Nẵng: Tìm giải pháp ứng dụng CNTT cho ngành y tế

Đà Nẵng: Tìm giải pháp ứng dụng CNTT cho ngành y tế

Đà Nẵng là thành phố 7 năm liền dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index). Tuy nhiên, trong lĩnh vực y tế, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý điều hành của các bệnh viện, trung tâm y tế hầu như chỉ ở mức sơ khai.