Trang chủ Search

chống-tham-nhũng - 43 kết quả

Thay đổi thói quen của người dân để phát triển thanh toán điện tử

Thay đổi thói quen của người dân để phát triển thanh toán điện tử

“Để phát triển thanh toán điện tử ở Việt Nam, thì bên cạnh chính sách, công nghệ, yếu tố rất quan trọng là tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt trong các giao dịch điện tử”.
Bộ KH&CN: Công khai, minh bạch để chống tham nhũng

Bộ KH&CN: Công khai, minh bạch để chống tham nhũng

Công khai, minh bạch, tuân thủ theo văn bản pháp luật, có quy trình giám sát, đảm bảo minh bạch thu nhập của cán bộ, công chức để phòng, chống tham nhũng
Việt Nam cần khai phá tiềm năng CNTT, tạo sức bật mới cho phát triển

Việt Nam cần khai phá tiềm năng CNTT, tạo sức bật mới cho phát triển

Ngày 3/12, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo Quốc tế về CNTT năm 2015 với chủ đề “Việt Nam: Khai phá tiềm năng CNTT - Tạo sức bật mới cho tăng trưởng và phát triển”