Mới đây, tại Sở KH&CN Vĩnh Phúc, Hội đồng KH&CN tỉnh tổ chức Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 các đề tài thuộc lĩnh vực Nông lâm nghiệp. Hội đồng nghiệm thu do đồng chí: Nguyễn Kim Tuấn - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cùng các ủy viên đến từ các Sở, ngành, một số phòng chuyên môn của Sở KH&CN.

Năm 2018, có 12 đề tài thuộc lĩnh vực Nông lâm nghiệp được nghiệm thu, các đề tài đã áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong việc chọn, tạo các giống mới có khả năng thích ứng các điều kiện đất đai - sinh thái trong tỉnh, kết hợp với kỹ thuật tiên tiến tạo ra các sản phẩm chất lượng và năng suất cao nhằm tăng giá trị kinh tế, nâng cao đời sống người dân như một số đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết theo chuỗi giá trị vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghiên cứu giải pháp bảo quản Bưởi sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật để xử lý cây thanh long ruột đỏ bằng biện pháp chiếu sáng và chăm sóc, tạo ra sản phẩm trái vụ nhằm tăng năng suất nâng cao hiệu quả kinh tế; Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo để phát triển đàn trâu lai Murrah tại Vĩnh Phúc; Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ mới nhằm nâng cao giá trị sản phẩm tinh bột nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc... Trước khi tiến hành nghiệm thu đề tài cấp tỉnh, Sở KH&CN đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan thực hiện đề tài giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tại hội nghị, với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng nghiệm thu đã xem xét và thống nhất tất cả các đề tài được nghiệm thu đã đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và yêu cầu đặt ra. Các đề tài đều được tiến hành nghiên cứu triển khai công phu, kỹ lưỡng, có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao. Kết thúc đợt nghiệm thu, Hội đồng đề nghị các cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo trên cơ sở các ý kiến góp ý của Hội đồng, để hoàn thiện hồ sơ phục vụ cho công tác quản lý và mở rộng mô hình thực tiễn.