Mới đây, nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài “Trồng thử nghiệm các loại cây ăn quả (xoài, nhãn) tại vùng cao  huyện Mộc Châu, Yên Châu và Thuận Châu tỉnh Sơn La” (Đề tài) đã kiểm tình hình sinh trưởng, phát triển của các cây trồng trên thử nghiệm địa bàn huyện Thuận Châu.

Đề tài do Trường Cao Đẳng Nông Lâm Sơn La (nay là Trường Cao đẳng Sơn La) chủ trì, KS Hoàng Văn Vân làm chủ nhiệm. Đề tài được triển khai từ tháng 8/2017, đến nay đã xây dựng điểm mô hình tại bản Nậm Nhứ, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu với tổng diện tích 2ha. Trong đó, diện tích trồng mới có 0,5ha nhãn, 0,5ha xoài; diện tích ghép cải tạo nhãn 0,5ha và diện tích ghép cải tạo xoài 0,5ha bao gồm giống xoài GL4, VRQ XX1, Vân du; Giống nhãn PH-M99-1.1, PH-M99-2.1, PHS-2.


Qua kết quả theo dõi và đánh giá tại mô hình cho thấy, các giống xoài, nhãn đều sinh trưởng phát triển tốt. Hiện tại các cây trồng tại mô hình đã cho ra quả. Trong quá trình kiểm tra thực tế tại mô hình, nhóm nghiên cứu tiếp tục hướng dẫn cho hộ dân kỹ thuật tỉa cành, chăm sóc, phòng trừ một số sâu bệnh hại để cây sinh trưởng, phát triển tốt hơn.