Vừa qua, Sở KH&CN Hà Tĩnh tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh xét duyệt thuyết minh đề tài Nghiên cứu, sưu tầm, biên dịch tư liệu Hán Nôm về Hà Tĩnh do Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đề xuất chủ trì, bà Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc Thư viện tỉnh Hà Tĩnh làm chủ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng TS Võ Hồng Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Đề tài thực hiện với mục tiêu: Cung cấp nguồn tư liệu giá trị, quý hiếm cho việc biên soạn Địa chí Hà Tĩnh, Lịch sử Hà Tĩnh, tín ngưỡng dân gian Hà Tĩnh, phong tục tập quán, văn hóa xã hội, cũng như các vấn đề về địa danh học, nhân danh học, xã hội học của Hà Tĩnh. Qua đó, sẽ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị tư liệu địa phương trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.


Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đều đánh giá cao tính cấp thiết của đề tài, Hà Tĩnh, với tiềm năng văn hóa, lịch sử phong phú và đa dạng, trong đó vốn di sản Hán Nôm là rất quý hiếm, đặc sắc và đã được sưu tầm, số hóa, khai thác, phát huy, tuy nhiên vẫn còn mang tính rời rạc, chưa đầy đủ, thiếu hệ thống và đặc biệt một lượng lớn đang nằm ở trong dân, ngoài tỉnh..., nếu không được sưu tầm, biên dịch kịp thời thì sẽ bị mất mát, hư hỏng. Kết quả đề tài rất cần thiết cho Thư viện tỉnh, Bảo tàng Hà Tĩnh, các cơ sở giáo dục đưa vào ứng dụng.

Hội đồng nhất trí thông qua với số điểm bình quân 87. Đề nghị cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, hoàn thiện thuyết minh theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng.