Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài “Ứng dụng các sản phẩm nano kim loại (Cu.o, Fe0, Co0) trong quá trình xử lý hạt giống nhằm kích thích tăng trưởng, tăng năng suất thu hoạch cho cây ngô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” do Viện Khoa học vật liệu chủ trì thực hiện.


Và đồng chí Hoàng Giang - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, kết quả của đề tài đáp ứng mục tiêu, nội dung đề ra, cụ thể: Chế tạo các sản phẩm nano kim loại Cuo, Fe0, Co0; thử nghiệm hoạt tính kích thích tăng trưởng, tăng năng suất thu hoạch của cây ngô; triển khai trồng thử nghiệm trên cây ngô vụ hè thu và vụ đông xuân tại xã Tổng Cọt và xã Sóc Hà huyện Hà Quảng, với diện tích 3 ha; hoàn thiện quy trình xử lý hạt giống ngô bằng nano (Cuo, Fe0, Co0).

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thảo luận và nhất trí đánh giá: Đơn vị chủ trì và nhóm thực hiện đề tài đã nghiêm túc triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt. Đây là đề tài có tính mới, lần đầu tiên công nghệ nano được nghiên cứu, ứng dụng trên địa bàn tỉnh, kết quả của đề tài là cơ sở khoa học để nhân rộng và ứng dụng công nghệ nano trên các loại cây trồng khác… Hội đồng cũng đề nghị nhóm thực hiện đề tài bổ sung, hoàn chỉnh một số nội dung, như: phần tổng quan cần bổ sung số liệu mới trên địa bàn tỉnh, quy trình kỹ thuật hướng dẫn xử lý hạt giống cần cụ thể, dễ áp dụng, phù hợp với trình độ nhận thức của người dân địa phương.

Với kết quả đã đạt được, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh nhất trí đánh giá nghiệm thu đạt 36,3 điểm, xếp loại Xuất sắc.