Tạp chí khoa học: Vật liệu và Thiết bị tiên tiến là chuyên san được Đại học Quốc gia Hà Nội đầu tư phát triển theo chuẩn Scopus, xuất bản 4 kỳ/năm, mỗi kỳ dày 120 trang, được phát hành trên hệ thống Science Direct của Nhà xuất bản Elsevier.

Journal of Science: Advanced Materials and Devices được phát hành từ tháng 3/2016. Ảnh: Đ.P

Theo PGS Phan Mạnh Hưởng, các bài gửi đến tạp chí được phản biện theo quy trình chuẩn của các tạp chí lớn trên thế giới, tức là sau khi được ban biên tập đánh giá có chất lượng cả về hình thức và nội dung sẽ được gửi cho ít nhất 2 phản biện là chuyên gia trong lĩnh vực.

Nếu bài báo được các phản biện cho là có hàm lượng khoa học tốt và cần chỉnh sửa để có thể đăng, tác giả sẽ chỉnh sửa theo gợi ý của các phản biện. Sau khi chỉnh sửa xong, tác giả phải gửi lại (resubmit) cho tạp chí. Ban biên tập sẽ xem xét lại bài báo để quyết định chấp nhận ngay hay cần gửi lại các phản biện để xin thêm ý kiến. Sau khi các phản biện đều nhất trí cho đăng thì ban biên tập sẽ ra quyết định chấp nhận và cho đăng bài. Toàn bộ quá trình đó có thể kéo dài từ một tháng rưỡi đến ba tháng.

“Khoảng 40% số các bài báo gửi đến tạp chí được ban biên tập lựa chọn cho đăng” –PGS Hưởng cho biết.

Hội đồng biên tập của tạp chí bao gồm 31 nhà khoa học, trong đó 23 nhà khoa học nước ngoài, và được cố vấn bởi GS S.Bland – Tổng biên tập Tạp chí Materials Today (IF = 14).