Trong số hơn 650 nhà KHXH&NV Việt Nam có bài đăng trên các ấn phẩm khoa học thuộc danh mục Scopus trong 10 năm qua, người công bố nhiều nhất có gần 70 bài.

Từ tháng 2/2017 đến tháng 2/2018, dự án Mạng lưới các nhà Khoa học xã hội Việt Nam – NVSS (thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội liên ngành, Đại học Thành Tây, Hà Nội) đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm thống kê những nhà nghiên cứu KHXH&NV Việt Nam theo 2 tiêu chí: i) ghi danh một tổ chức trực thuộc tại Việt Nam hoặc ii) ghi danh một tổ chức ở nước ngoài nhưng nghiên cứu về một vấn đề KHXH&NV liên quan đến Việt Nam (có thể là dữ liệu Việt Nam, tư liệu của Việt Nam, v.v...) hoặc đồng tác giả với người Việt ở trong nước.

Nguồn: NVSS

Anh Hồ Mạnh Tùng, Viện Triết học, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết, vì thông tin khoa học là thông tin động, có thể dữ liệu không hoàn toàn đầy đủ. “Dự án cũng không nhằm mục đích xếp hạng các nhà nghiên cứu mà hướng tới cung cấp một bức tranh đủ khái quát về sự hội nhập và trưởng thành của nền KHXH&NV nước nhà thông qua những dữ liệu thu thập được”, anh Tùng cho biết.

Theo kết quả của NVSS, từ năm 2008 – 2017, đã có 328 nhà nghiên cứu là tác giả thứ nhất (first author), tác giả liên hệ (correspondent author), hoặc một mình xuất bản (solo) ít nhất 1 bài Scopus.

Trong số đó, có 40 nhà nghiên cứu có từ 10 công bố Scopus trở lên, đứng đầu là TS. Lưu Trọng Tuấn, nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực Quản trị và Ngôn ngữ ở Đại học Swinburne, Úc, với 67 bài
.

STT

Tác giả

Số bài

1

(vm.414)

Dang Hoang Hai Anh

13

2

(vm.108)

Doan Thanh Tinh

14

3

(vm.5)

Giang Thanh Long

16

4

(vf.275)

Hoang Lan Anh

14

5

(vf.251)

Hoang Tu Anh

13

6

(vf.210)

Khuat Thi Hai Oanh

11

7

(vf.532)

La Thi Buoi

14

8

(vm.530)

Lam Tu Trung

12

9

(vm.427)

Le Nguyen Hau

10

10

(vm.342)

Le Quang Thanh

14

11

(vf.122)

Le Thai Ha

12

12

(vm.219)

Le Trinh Hai

10

13

(vm.432)

Le Van Cuong

16

14

(vm.16)

Luu Trong Tuan

67

15

(vm.320)

Nguyen Cao Nam

19

16

(vm.106)

Nguyen Dinh Tho

15

17

(vf.146)

Nguyen Ngoc Huong

14

18

(vf.240)

Nguyen Quynh Trang

16

19

(vf.531)

Nguyen Thanh Tam

11

20

(vm.313)

Nguyen Thanh Xuan

14

21

(vf.60)

Nguyen Thi Minh Hoa

11

22

(vf.103)

Nguyen Thi Minh Trang

10

23

(vf.213)

Nguyen Thi Thuy Minh

14

24

(vm.12)

Nguyen Van Thang

11

25

(vm.4)

Nguyen Viet Cuong

52

26

(vm.459)

Nham Phong Tuan

13

27

(vm.469)

Phan Chi Anh

11

28

(vm.402)

Tran Duc Thach

50

29

(vm.116)

Tran Huu Tuan

11

30

(vm.46)

Tran Ngoc Anh

12

31

(vm.76)

Tran Quang Tuyen

23

32

(vf.294)

Tran Thi Ly

19

33

(vf.401)

Tran Thu Ha

22

34

(vm.400)

Tran Tuan

35

35

(vm.336)

Tran Van Giai Phong

10

36

(vm.529)

Trinh Luong Tran

11

37

(vm.18)

Vo Xuan Vinh

23

38

(vm.75)

Vu Minh Khuong

10

39

(vf.250)

Vu Song Ha

11

40

(vm.79)

Vu Van Huong

18

Những người có ít nhất 10 công bố Scopus trong lĩnh vực KHXH&NV trong 10 năm qua, sắp xếp theo thứ tự abc. (Danh sách này chưa bao gồm các nhà nghiên cứu có lĩnh vực nghiên cứu chính là Y tế công cộng.) Nguồn: NVSS

“Nhiều tác giả đã đăng bài trên các ấn phẩm hàn lâm có uy tín với hệ số tác động Impact Factor (IF) cao. Hình ảnh dưới đây chứng minh rất rõ cho nhận định trên thông qua quan hệ giữa số lượng bài báo của tác giả (kích thước bóng xanh) với hệ số tác động CiteScore của Scopus và JIF của ISI Web of Science. Dễ thấy, nhiều tác giả đăng bài trên các tạp chí có CiteScore hoặc JIF >2.


Nguồn: NVSS

Cụ thể, có 397 tác giả của 628 bài báo đăng trên các tạp chí có CiteScore từ 1 trở lên và 128 tác giả của 140 bài báo từng đăng ở các tạp chí có CiteScore khá cao, từ 3 trở lên” – anh Hồ Mạnh Tùng cho biết.

Số lượng ấn phẩm (như tạp chí, kỷ yếu, sách biên tập, thuộc chỉ mục Scopus) của các tác giả cũng khá phong phú, cho thấy họ không ngại được thử thách bởi các ban biên tập khác nhau với những đòi hỏi chuyên môn cũng khác nhau. Ví dụ, TS. Nguyễn Việt Cường thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có công bố trên tổng cộng 35 ấn phẩm khác nhau; tiếp theo là TS. Lưu Trọng Tuấn, người có nhiều công bố nhất được nhắc đến ở trên, với con số tương ứng là 34.

“Họ chấp nhận đối mặt với những thách thức mới của những ban biên tập mới, thường là càng về sau càng là các ấn phẩm khó tính hơn, hệ số tác động cao hơn” – anh Phạm Hiệp, thành viên nhóm nghiên cứu, chia sẻ.

Cột cuối cùng trong bảng dưới đây cho biết tỷ lệ bài mà họ đóng vai trò dẫn dắt nhóm nghiên cứu (tác giả thứ nhất hoặc tác giả liên hệ) hoặc tự mình hoàn thành 100% công việc (tác giả solo). Theo đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Việt Cường đóng vai trò chủ chốt ở hơn 67% số bài và Lưu Trọng Tuấn ở hơn 95% số bài (bảng này cũng chỉ thống kê các tác giả từng công bố trên ít nhất 10 ấn phẩm khác nhau).

Tác giả

AP

NXB

TSDD

vm.4

Nguyen Viet Cuong

35

10

67.3%

vm.16

Luu Trong Tuan

34

8

95.5%

vm.402

Tran Duc Thach

28

15

24.0%

vm.400

Tran Tuan

23

12

--

vm.76

Tran Quang Tuyen

22

12

56.5%

vf.401

Tran Thu Ha

18

11

4.5%

vm.79

Vu Van Huong

17

9

22.2%

vf.294

Tran Thi Ly

17

5

73.7%

vm.5

Giang Thanh Long

15

11

68.8%

vm.18

Vo Xuan Vinh

15

6

78.3%

vf.146

Nguyen Ngoc Huong

13

7

85.7%

vm.108

Doan Thanh Tinh

13

11

78.6%

vm.414

Dang Hoang Hai Anh

12

6

76.9%

vm.46

Tran Ngoc Anh

11

9

8.3%

vm.106

Nguyen Dinh Tho

11

4

66.7%

vf.275

Hoang Lan Anh

11

4

85.7%

vm.12

Nguyen Van Thang

10

6

81.8%

vf.60

Nguyen Thi Minh Hoa

10

5

9.1%

vf.213

Nguyen Thi Thuy Minh

10

7

78.6%

vf.251

Hoang Tu Anh

10

4

30.8%

vm.342

Le Quang Thanh

10

5

78.6%

vm.432

Le Van Cuong

10

5

18.2%

vm.459

Nham Phong Tuan

10

10

61.5%

Nguồn: NVSS (AP:Ấn phẩm; NXB: Nhà xuất bản; TSDD: Tỉ lệ số lần làm tác giả đầu tiên trên tổng số bài đăng)

Được biết, dự án NVSS thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn và đối chiếu, kiểm tra kỹ thuật với hệ thống Scopus trong giai đoạn 2008-2017. Phần mềm thu hoạch, xử lý, kiểm tra dữ liệu do một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, giáo dục, xã hội học và công nghệ thông tin tự xây dựng logic tính toán, thiết kế cấu trúc, và phát triển. Các kết quả của dự án dự kiến sẽ được công bố và xuất bản thành sách vào tháng 3 tới.

* Bài viết đã được chỉnh sửa vào sáng 23/2/2018 theo yêu cầu của NVSS để thông tin rõ ràng, tránh gây hiểu lầm và cập nhật hơn.