"Từ năm 2016 tên gọi của Giải thưởng Khoa học kỹ thuật (KHKT) Thanh niên Quả cầu vàng được đổi thành Giải thưởng Khoa học công nghệ (KHCN) Thanh niên Quả cầu vàng và mở rộng thêm lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới".

Thông tin trên được ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết tại buổi họp báo giới thiệu và phát động Giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng năm 2016 tổ chức ngày 30/08.

Toàn cảnh buổi họp báo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam (bên trái, ngoài cùng), ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (áo xanh, giữa), ông Nguyễn Đức Hồng, Giám đốc Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ (bên phải, ngoài cùng).

Như vậy, Giải thưởng Khoa học công nghệ (KHCN) Thanh niên Quả cầu vàng 2016 sẽ xét trao cho 10 tài năng trẻ khoa học công nghệ xuất sắc nhất trong 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ y- dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới.

Giải thưởng được tổ chức hằng năm nhằm tạo mục tiêu đẩy mạnh việc phát hiện, tôn vinh và trọng dụng tài năng trẻ trong quá trình phát triển đất nước. Tạo động lực và thúc đẩy phong trào thi đua, học tập, nghiên cứu khoa học và áp dụng các thành tựu KHCN tiên tiến vào sản xuất và đời sống, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Về tiêu chí lựa chọn giải thưởng, Quy chế Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả cầu vàng 2016 bổ sung ưu tiên xét chọn các cá nhân vừa là nhà khoa học công nghệ, vừa là lãnh đạo chủ chốt, các tổ chức khoa học công nghệ, các doanh nghiệp khoa học công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, tạo ra các giá trị sản phẩm hàng hóa dịch vụ cao trên thị trường.

Trong từng lĩnh vực cụ thể, Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả cầu vàng 2016 cũng ưu tiên xét chọn các công trình nghiên cứu, các giải pháp có tính ứng dụng thực tiễn cao giải quyết những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội như lĩnh vực an toàn thông tin, lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Quyền lợi của các cá nhân được nhận giải thưởng: Được ghi danh và lưu hồ sơ cá nhân trong Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Việt Nam; được giới thiệu tham gia các sự kiện, diễn đàn tài năng trẻ hoặc một số hoạt động trong nước và quốc tế do Trung ương Đoàn và các bộ, ngành tổ chức. Được Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ, Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, tổ chức Đoàn các cấp, các bộ, ban, ngành liên quan giúp đỡ, tạo điều kiện trong học tập, nghiên cứu và công tác. Mỗi cá nhân chỉ được nhận giải thưởng duy nhất một lần.

Qua chặng đường 12 năm triển khai tổ chức Giải thưởng KHKT Thanh niên Quả cầu vàng đã có 125 tài năng trẻ đặc biệt xuất sắc được nhận giải, trong đó có 91 tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, 14 tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ y-dược, 12 tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ môi trường và 8 tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2016, mỗi cá nhân đạt giải thưởng sẽ được nhận Cúp biểu trưng giải thưởng; Bằng chứng nhận Giải thưởng của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học & Công nghệ cấp; Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" của Ban Chấp hành Trung Ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phần thưởng bằng tiền mặt 20 triệu đồng.