Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vừa tổ chức tuyên dương các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo trẻ tiêu biểu năm 2016. Theo đó, 34 hồ sơ là những đề tài, sản phẩm, giải pháp sáng tạo xuất sắc nhất để biểu dương và khen thưởng.

Tuyên dương các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2016.
Ảnh BTC

Trong đó, các đề tài, sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp chiếm 35%, lĩnh vực công nghệ thông tin chiếm 20,05%, lĩnh vực y tế chiếm 5,9%, lĩnh vực môi trường chiếm 2,9 %, các lĩnh vực khác chiếm 35,3%.

Trong số này, nhiều công trình, sản phẩm đã được ứng dụng vào thực tế học tập, lao động, sản xuất, mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội. Nổi bật là sáng kiến “Cải tiến hệ đà giáo thi công khối cạnh trụ công trình cầu Sông Rút, Quảng Ninh” của Nguyễn Văn Trường, Công ty cổ phần cầu 12 Cienco1; sản phẩm “Thiết bị giao tiếp thông minh dành cho người khuyết tật MultiGlass” của Lê Anh Tiến, kỹ sư Công ty VP9.