Với chỉ số IF 3.783, Tạp chí Journal of Science: Advanced Materials and Devices (JSAMD) của Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu tiên lọt top 25% tạp chí về lĩnh vực khoa học vật liệu của thế giới.


Đây là kết quả về chỉ số ảnh hưởng của các tạp chí khoa học chuyên ngành năm 2020 từ Web of Science – Clarivate, một cơ sở dữ liệu khoa học uy tín của thế giới, vào ngày 29/6/2020.

Tạp chí Journal of Science: Advanced Materials and Devices


Như vậy, sau hơn 4 năm thành lập, tạp chí JSAMD có những bước tiến đáng ghi nhận: trở thành tạp chí thuộc hệ thống SCIE, SCOPUS, và chỉ số IF 3.783, thuộc nhóm tạp chí Q1 trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến (25%) của Scimago. Đánh giá về những kết quả bước đầu này, giáo sư Nguyễn Trí Phương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu vật liệu tiên tiến sử dụng cho y tế và an toàn lao động thuộc trường Đại học Québec tại Trois-Rivieres, Canada, cho rằng, mặc dù rất khó để đưa ra một tiêu chí hoàn hảo để đánh giá chất lượng của tạp chí nhưng chỉ số ảnh hưởng là một tiêu chí quan trọng được cộng đồng khoa học công nhận.

Ra mắt số đầu tiên vào tháng 3/2016, JSAMD đặt mục tiêu trở thành một địa chỉ uy tín về vật liệu và linh kiện tiên tiến, bao gồm: vật liệu sinh học, vật liệu xanh, vật liệu năng lượng, siêu vật liệu biến hóa, vật liệu nano và composite, các vật liệu thông minh, vật liệu từ, vật liệu điện môi, vật liệu bán dẫn, vật liệu siêu dẫn, linh kiện và ứng dụng...

Sự kiện cho thấy bước đi thành công của ĐHQGHN nói riêng và cộng đồng khoa học Việt Nam nói chung trong nỗ lực vươn tầm quốc tế,GS.TS. Nguyễn Hữu Đức,Tổng biên tập sáng lập của JSAMD,chia sẻ.

Sau 3 năm, JSAMD lần đầu tiên được Scimago xếp hạng, trong đó, 2 lĩnh vực Vật liệu composite và Vật liệu từ, điện tử, quang được xếp nhóm Q1; còn 2 lĩnh vực Khoa học vật liệu và Vật liệu sinh học được xếp nhóm Q2. Đầu tháng 6/2020, theo xếp hạng tạp chí của Scimago, tạp chí tiếp tục duy trì nhóm Q1 với 3 nhóm lĩnh vực là Khoa học Vật liệu top 18%, Vật liệu từ, điện và quang top 15%, Vật liệu composite top 19%. Riêng lĩnh vực vật liệu sinh học còn ở nhóm Q2 top 38%.

Được phát hành trên hệ thống Science Direct của NXB Elsevier với 4 kỳ/năm, JSAMD có hội đồng biên tập gồm 31 nhà khoa học, trong đó có 23 nhà khoa học nước ngoài và được giáo sư S. Bland - Tổng biên tập tạp chí Materials Today (IF= 24.537) cố vấn.