Ngày 10/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã họp báo công bố Sách trắng đầu tiên của Việt Nam về doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 | Ảnh: TTXVN

Xuất phát từ nhu cầu Nhà nước cần có một bộ cơ sở dữ liệu chính xác, cập nhật kịp thời và nhất quán giữa các cơ quan để có một bức tranh toàn cảnh và chính thống nhất về các DN đang hoạt động tại Việt Nam, từ năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư biên soạn và công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam” thường niên.

Chiều 10/7, kỳ phát hành đầu tiên của “Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam” đã chính thức được công bố với báo chí.

Nội dung Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển DN cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018.

Cuốn sách gồm 4 phần: (1) Bối cảnh phát triển DN năm 2018; (2) Tổng quan phát triển DN Việt Nam năm 2018; (3) Các giải pháp phát triển DN; (4) Bộ chỉ tiêu phát triển DN năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 (Toàn quốc); (5) Bộ chỉ tiêu phát triển DN năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 (Địa phương).

Dữ liệu để xây dựng nên Sách trắng bao gồm: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê điều tra hàng năm; cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); cơ sở dữ liệu thuế (Tổng cục Thuế, Bộ Tài Chính); cơ sở dữ liệu hải quan (Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính) và các nguồn thông tin khác.

Ấn bản đầu tiên của Sách trắng về doanh nghiệp Việt Nam
Ấn bản đầu tiên của Sách trắng về doanh nghiệp Việt Nam

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, việc xây dựng Sách trắng cho doanh nghiệp là lời khẳng định của Chính phủ, các bộ, ngành trong việc nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và hệ thống hóa.

Ông nhấn mạnh tính hữu ích của Sách trắng đối với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau; từ các cấp ngành lãnh đạo trung ương, địa phương; các nhà đầu tư; nhà khoa học; các tổ chức hỗ trợ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội cho đến bản thân các doanh nghiệp.

Tổng cục Thống kê, đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng Sách trắng, cho biết họ mong muốn nhận được nhiều sự phản hồi từ các đối tượng sử dụng để hoàn thiện hơn nữa ấn phẩm này trong những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị các bộ ban ngành sử dụng Sách trắng như một nguồn tin chính thống phục vụ cho việc hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển doanh nghiệp trên địa bàn và có những đánh giá đúng thực chất để đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp tại địa phương một cách bền vững.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc sử dụng Sách trắng như một tài liệu cho tiến trình sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý liên quan đến doanh nghiệp như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán, Luật Đối tác công tư... và nhiều nghị quyết khác như nghị quyết hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ và vừa.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh các cơ quan, ban ngành cần tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn thiện hơn.

Theo kế hoạch, ngày 22/7/2019, bản online của “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019” sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) và Tổng cục Thống kê (www.gso.gov.vn).

Đến ngày 1/8/2019, bản in ấn sẽ chính thức phát hành.

Một số nội dung tóm tắt của sách trắng có thể tham khảo tại đây.