Phòng thí nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, đạt chuẩn ISO 17025:2005 là phòng thí nghiệm trọng điểm trong các lĩnh vực phân tích đất, nước, phân bón, nông sản...

Phòng thí nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng.

Phòng thí nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, đạt chuẩn ISO 17025:2005 là phòng thí nghiệm trọng điểm trong các lĩnh vực phân tích đất, nước, phân bón, nông sản, thực phẩm và trong lĩnh vực phân tích đánh giá chất lượng môi trường, có một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, được đầu tư các trang thiết bị hiện đại như:

- Hệ thống LC-ICP-MS 7700x Agilent, hệ thống hấp thụ nguyên tử DUO AAS Agilent 280 FS-280Z để phân tích kim loại nặng, các kim loại siêu vết và đất hiếm.

- Hệ thống sắc ký khí 2 lần khối phổ GC-MSMS 7890B GC/7000C Triple Quadrupole MSD và hệ thống sắc ký lỏng 2 lần khối phổ LC-MSMS của hãng Waters, model Xevo TQ-S Micro cùng các thiết bị phụ trợ và chuẩn bị mẫu cho phân tích hữu cơ. Các hệ thống thiết bị này cho phép phân tích lượng siêu vết các hợp chất hữu cơ tới nồng độ picogram (pg), đặc biệt một vài chất có thể tới nồng độ femtogram (fg) trong sản phẩm nông nghiệp; phân tích dư lượng các loại kháng sinh thuộc nhóm A (theo quy định của châu Âu), các chất trong nhóm B trong thủy, hải sản, thức ăn thủy sản, thực phẩm, môi trường…, phân tích định lượng độc chất, vitamin, acid amin, kháng sinh;