Đến ngày 1/12, vệ tinh NanoDragon vẫn chưa nhận được tín hiệu từ trạm mặt đất, sau 22 ngày các vệ tinh lên quỹ đạo.

Theo thông tin từ Trung tâm vũ trụ Việt Namcòn 2 trên tổng số 9 vệ tinh ở lần phóng vào ngày 9/11 là vệ tinh ARICA (của trường Đại học Aoyama Gakuin, Nhật Bản) ở vị trí thứ 8 và vệ tinh NanoDragon ở vị trí thứ 9 sau khi tách khỏi tên lửa, chưa nhận được tín hiệu từ trạm mặt đất.

Tên lửa Epsilon-5 của Nhật Bản mang theo vệ tinh NanoDragon ‘’Made in Vietnam’’ cùng 8 vệ tinh khác đã phóng thành công vào quỹ đạo vào ngày 9/11/2021
Tên lửa Epsilon-5 của Nhật Bản mang theo vệ tinh NanoDragon ‘’Made in Vietnam’’ cùng 8 vệ tinh khác đã phóng thành công vào quỹ đạo vào ngày 9/11/2021. Nguồn: Vast.gov.vn

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thông tin trên website của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam rằng, vệ tinh NanoDragon có 3 đường truyền thông: Đường truyền dữ liệu đo xa (thông tin về trạng thái của vệ tinh) từ vệ tinh phát xuống mặt đất ở dải tần UHF; đường phát lệnh điều khiển từ mặt đất lên ở dải tần VHF; và đường truyền dữ liệu nhiệm vụ từ vệ tinh xuống mặt đất ở băng tần S. Hiện trạm mặt đất chưa thu được thông tin ở đường truyền dữ liệu đo xa ở dải UHF do đó các thông số trạng thái chi tiết của vệ tinh là chưa xác định được.

Được biết có 11 vật thể bay đã được xác định sau khi phóng (gồm 9 vệ tinh và 2 bộ phận của tên lửa), do đó, việc xác định vật thể nào chính xác là vệ tinh NanoDragon cần khá nhiều thời gian.

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam hiện theo dõi trạm mặt đất ở Khu công nghệ cao Hoà Lạc 2 lần mỗi ngày vào khoảng 9h30 sáng và 9h30 tối và gửi các lệnh điều khiển vệ tinh ở băng tần VHF để dò tìm tín hiệu ở băng S.

Đồng thời, Trung tâm cũng phối hợp với cộng đồng để thu tín hiệu vệ tinh, trong đó có 2 trạm có khả năng gửi lệnh lên vệ tinh NanoDragon và thu tín hiệu ở băng S.

Vệ tinh NanoDragon là sản phẩm của Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, phóng và vận hành thử nghiệm vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano” thuộc “Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020”.

Trong quá trình chuẩn bị phóng, vệ tinh NanoDragon đã vượt qua 4 vòng kiểm tra an toàn phóng của Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) với nhiều tiêu chuẩn khắt khe và các thử nghiệm quan trọng về môi trường như: các thử nghiệm môi trường nhiệt chân không trong 82 giờ, các thử nghiệm về rung động (thử nghiệm tìm tần số dao động riêng, rung động hình sin, rung động ngẫu nhiên, rung động sine burst), thử nghiệm về sốc và các thử nghiệm chức năng khác. Vệ tinh cũng đã vượt qua các vòng kiểm tra tại Việt Nam và được phép gửi sang Nhật Bản tham gia phóng theo kế hoạch của JAXA từ ngày 06/8/2021.