Hai cơ quan sẽ hợp tác để giúp Việt Nam giảm thiểu ô nhiễm và biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Ngày 8/6, Giám đốc quốc gia Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) Ann Marie Yastishock và Giám đốc quốc gia Cơ quan Phát triển Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) Cho Han Deog đã ký bản ghi nhớ đầu tiên giữa hai cơ quan về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Thông qua triển các khai hoạt động hợp tác, USAID và KOICA dự định sẽ gia tăng tác động và nâng cao hiệu quả của các chương trình do hai cơ quan tài trợ, đồng thời đạt được những kết quả tốt hơn và có thể đo lường được cho người dân Việt Nam.

Hai bên sẽ theo đuổi các mục tiêu phát triển chung bao gồm, nhưng không giới hạn, giảm rác thải nhựa và các loại ô nhiễm khác, cải thiện công tác quản lý chất thải rắn; thúc đẩy đa dạng sinh học; giảm thiểu phát thải trong nông nghiệp; tăng cường các chiến lược thích ứng của các nhóm dễ bị tổn thương ở Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời đẩy mạnh phát triển và triển khai năng lượng tái tạo ở cấp trung ương và tại các đô thị.

Giám đốc USAID Ann Marie Yastishock (ngồi trái) cùng Giám đốc KOICA Cho Han Deog (ngồi phải) ký MOU. Ảnh: USAID
Giám đốc USAID Ann Marie Yastishock (ngồi trái) cùng Giám đốc KOICA Cho Han Deog (ngồi phải) ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: USAID

USAID có nhiều sáng kiến đa dạng tập trung vào chống biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh môi trường và bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Cụ thể, USAID hiện đang triển khai 11 dự án với tổng ngân sách hơn 160 triệuUSD nhằm hỗ trợ phát triển năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường tự nhiên gồm rừng và các loài bị đe dọa, huy động sự tham gia của cộng đồng địa phương cho các vấn đề ô nhiễm môi trường.

Trong khi đó, tại Việt Nam, KOICA đặc biệt chú trọng các lĩnh vực như điện rác, ô nhiễm rác thải nhựa đại dương, giám sát ô nhiễm, bảo tồn và quản lý rừng bền vững. KOICA sẽ nỗ lực giải quyết những vấn đề này thông qua hợp tác với nhiều đối tác khác nhau, trong đó có giới học thuật, các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp tư nhân khi phù hợp.