Ngày 7/7, Hội đồng chấp hành UNESCO lần thứ 209 đã thông qua Quyết định công nhận Công viên Địa chất Đăk Nông là Công viên Địa chất toàn cầu.

Bằng công nhận ban đầu dự kiến được trao tại Hội nghị quốc tế về Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO lần thứ 9 diễn ra từ ngày 15/9 đến ngày 20/9/2020 tại Công viên Địa chất toàn cầu Jeju, Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự kiện này đã được hoãn đến ngày 9/9/2021.

Trước đó, vào năm 2014, từ những công bố phát phát hiện về hệ thống hang động núi lửa khu vực Krông Nô của các nhà khoa học Nhật Bản, tỉnh Đăk Nông quyết định xây dựng Công viên Địa chất Đăk Nông theo mô hình và định hướng phát triển tham gia mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu.

Tháng 12/2015, UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Quyết định thành lập Công viên Địa chất Đắk Nông có diện tích hơn 4.700km2, ranh giới bao gồm 6 huyện, thành phố (Krông Nô, Cư Jut, Đăk Mil, Đăk Song, Đăk Glong và Gia Nghĩa) với mục tiêu giáo dục cộng đồng, bảo tồn di sản và phát triển bền vững kinh tế xã hội của địa phương thông qua hoạt động du lịch của Công viên Địa chất.

UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý Công viên Địa chất và chỉ đạo các cấp các ngành cùng chung tay xây dựng nơi đây trở thành Công viên Địa chất toàn cầu.

Đồng thời Tỉnh cũng phối hợp với các nhà khoa học tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu, điều tra đánh giá di sản địa chất, xây dựng công viên địa chất khu vực Krông Nô, tỉnh Đắk Nông”; Đề tài điều tra khảo sát bổ sung làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện hồ sơ Công viên Địa chất Đắk Nông để đăng ký gia nhập Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO.


Công viên Địa chất Đăk Nông. Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường

Tháng 7/2018, theo lời mời của tỉnh Đăk Nông, các chuyên gia thẩm định sơ bộ và xác nhận Công viên địa chất Đăk Nông có tiềm năng trở thành công viên địa chất toàn cầu với chủ đề chính là Xứ sở của những Âm điệu.

Tháng 11/2018, tỉnh Đăk Nông chính thức đệ trình hồ sơ xin đăng ký gia nhập mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO.

Sau khi xem xét hồ sơ đảm bảo các quy định của UNESCO, Ban thư ký của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu đã thống nhất tiến hành thẩm định chính thức tại Công viên Địa chất Đăk Nông từ ngày 7 - 11/7/2019.

Tháng 9/2019, Hội đồng Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO đã họp tại Indonesia, thống nhất đề cử hồ sơ Công viên Địa chất Đăk Nông lên tổ chức UNESCO xem xét, công nhận là Công viên Địa chất toàn cầu vào Kỳ họp Hội đồng Chấp hành UNESCO khóa 209 được tổ chức trực tuyến từ ngày 10/7 – 20/7/2020.

Đến năm 2020, Công viên Địa chất Đăk Nông đã cơ bản hình thành hệ thống cơ sở vật chất phát triển du lịch bao gồm các điểm đỗ xe, chòi dừng chân, hệ thống pano quảng bá trên các tuyến đường, biển bảng chỉ dẫn đến các điểm di sản và điểm tham quan …

Cùng với đó là hệ thống đối tác cung cấp các dịch vụ, bao gồm dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch, vận chuyển du lịch..., góp phần nâng cao đời sống và phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng dân cư trong vùng công viên địa chất.