Trung tâm này sẽ kết nối những sáng kiến và nghiên cứu khoa học nhằm mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa ở Việt Nam cũng như trong khu vực liên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Rác thải nhựa đang là vấn đề nóng toàn cầu | Ảnh: CSIRO
Rác thải nhựa đang là vấn đề nóng toàn cầu | Ảnh: CSIRO

Trên toàn cầu, 75% lượng nhựa sản xuất ra đang trở thành rác thải. Để giải quyết vấn đề này, Cơ quan khoa học quốc gia Úc (CSIRO) đã cho ra mắt các Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa - Plastics Innovation Hub - ở nhiều nước nhằm liên kết các bên liên quan và đẩy mạnh vai trò của khoa học và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này. Đây là một phần trong nhiệm vụ mà chính phủ Úc giao CSIRO thực hiện, với mục tiêu giảm 80% lượng rác nhựa thải ra môi trường Úc vào năm 2030.

Tại Việt Nam, CSIRO vừa cho ra mắt Plastics Innovation Hubvào ngày 23/6, trong khuôn khổ chương trình Aus4Innovation. Bà Fyfield, cố vấn CSIRO khu vực Đông Nam Á, nói rằng: “Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa Việt Nam sẽ tạo ra sự khác biệt bằng cách tập trung vào các sáng kiến đang ở giai đoạn đầu, thiết lập nền tảng và kết nối người tham gia vào mạng lưới hành động chung.”

Theo đó, Trung tâm sẽ cung cấp diễn đàn cho sự hợp tác giữa các cộng đồng địa phương, chính quyền, doanh nghiệp và các nhà đầu tư để triển khai những dự án hành động cụ thể nhằm giảm thiểu rác thải nhựa. Trung tâm cũng đóng vai trò mở rộng mạng lưới trong khu vực, kết nối với Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa Indonesia đã ra mắt vào tháng 3/2022.

Được biết, một nghiên cứu về nhựa ở Việt Nam đã bắt đầu được thực hiện trong khuôn khổ cuộc khảo sát về ô nhiễm nhựa toàn cầu lớn nhất của CSIRO. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định khối lượng và phân loại các loại rác cuối cùng thải ra môi trường. Các hạng mục công việc khác giữa Úc và Việt Nam cũng đã được lên kế hoạch trong những tháng tới, khi Việt Nam nghiên cứu phát triển kho dữ liệu quốc gia và mở rộng các cuộc khảo sát trên hiện trường.

“Giảm thiểu rác thải nhựa sẽ mang lại lợi ích cả về kinh tế và môi trường. Việc mở rộng hợp tác ra quy mô khu vực cũng sẽ giúp tìm kiếm các phương pháp tiếp cận mới trong việc giảm rác thải nhựa và hỗ trợ cho cam kết của Việt Nam về giảm 75% lượng rác nhựa thải ra biển vào năm 2030,” ông Kim Wimbush, Giám đốc Chương trình Aus4Innovation, nhận xét.