Trong 7 tháng đầu năm nay, số liệu của Tổng cục thống kê đã ghi nhận gần 80 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng cục thống kê vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2021. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ nên việc đăng ký kinh doanh doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng.

Cụ thể, trong tháng 7/2021, cả nước có 8.740 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 122,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 71,2 nghìn người, giảm 22,8% về số doanh nghiệp, giảm 25,3% về vốn đăng ký và giảm 0,9% về số lao động so với tháng 06/2021.

Hoạt động của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nguồn: Dân trí
Hoạt động của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nguồn: Dân trí

Trong tháng 7, cả nước có gần 5.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước; hơn 4.500 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 17,1% và tăng 34,3%; gần 4.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 24,9% và tăng 28,2%; gần 1.500 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 24,9% và giảm 4,1%.

Tính chung 7 tháng đầu năm, cả nước có 75,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1065,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 555,5 nghìn lao động, tăng 0,8% về số doanh nghiệp, tăng 13,8% về vốn đăng ký và giảm 7,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 7 tháng năm nay, có gần 79,7 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2020, bao gồm: gần 40,3 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước; 28 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 28,6%; 11,4 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 27,4%. Trung bình mỗi tháng có gần 11,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Lạm phát cơ bản bình quân tăng

Báo cáo của Tổng cục thống kê cũng chỉ ra, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2021 tăng 0,62% so với tháng trước. CPI bình quân 7 tháng năm 2021 tăng 1,64% so với bình quân cùng kỳ năm 2020; CPI tháng 7/2021 tăng 2,25% so với tháng 12/2020 và tăng 2,64% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 7/2021 giảm 0,06% so với tháng trước và tăng 0,99% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 7 tháng năm nay tăng 0,89% so với cùng kỳ năm 2020.