Theo quyết định mới của Bộ KH&CN, các văn bản, thông tin chính thức được trao đổi bằng hình thức điện tử trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ, và giữa các đơn vị thuộc Bộ với các sở KH&CN và các bộ, ban, ngành liên quan đều phải được sử dụng chữ ký số.


Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 414/QĐ-BKHCN về kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại Bộ trong năm 2018 với mục đích nâng cao tính an toàn, bảo mật và tin cậy của văn bản điện tử khi trao đổi qua môi trường mạng.

Bên cạnh đó, kế hoạch này cũng nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy trong cơ quan Bộ KH&CN.

Theo quyết định nói trên, các đối tượng được cấp phát chữ ký số (bao gồm các cá nhân là lãnh đạo và chuyên viên, và các tổ chức là các đơn vị trực thuộc Bộ) phải sử dụng đúng mục đích phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật trong bảo quản, sử dụng chữ ký số. Các văn bản, thông tin chính thức được trao đổi bằng hình thức điện tử trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, giữa các đơn vị thuộc bộ với các sở KH&CN và các bộ, ban, ngành liên quan đều phải được sử dụng chữ ký số.

Việc triển khai chữ ký số chuyên dùng được tiến hành theo 3 đợt: Đợt 1 được triển khai đến hết quý 2/2018 tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ KH&CN; Đợt 2 tiến hành vào quý 3 và triển khai tại văn phòng Bộ; Đợt 3 tiến hành vào quý 4 và được triển khai tại các đơn vị trực thuộc Bộ.