Ngày 30/8, Sở TN&MT TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2009-2015. Trong những năm qua, TPHCM là địa phương đi đầu trong cả nước thực hiện nhiều giải pháp thích ứng với BĐKH và đạt được nhiều kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Bảo vệ môi trường là một trong những việc làm cần thiết để con người bảo vệ
cuộc sống chính mình.

Tại hội nghị, bà Lương Xuân Nhung - Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TPHCM - cho biết mục tiêu của thành phố đến năm 2020 là đạt mức tiết kiệm năng lượng trung bình hằng năm từ 2-2,5% mức tiêu thụ năng lượng, tương đương với việc giảm phát thải 220.000-250.000 tấn CO2.

Để đạt mục tiêu này, TPHCM đang thực hiện đề án “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2009-2015 và kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả giai đoạn 2016-2020”.

Mục tiêu là ứng dụng rộng rãi thiết bị có hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, phấn đấu giảm tiêu hao năng lượng ít nhất 10% đối với nhóm ngành sử dụng nhiều năng lượng.