Theo báo cáo tổng kết năm 2019, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) đã hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2019, đặc biệt vượt mức nhiều lần so với kế hoạch được giao về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Đây là những kết quả được báo cáo trong hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 của Tổng cục TCĐLCL diễn ra vào ngày 10/1.

Theo báo cáo tổng kết, Tổng cục TCĐLCL đã hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, bao gồm: (1) hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý pháp luật; (2) triển khai các nghị quyết và chương trình hành động; (3) xây dựng đề án phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức dịch vụ khoa học & công nghệ; (4) xã hội hóa về xây dựng TCVN; (5) tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm; (6) tăng cường hoạt động đo lường trong các lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành; (7) xây dựng nền tảng đăng ký, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số mã vạch; (8) triển khai chương trình quốc gia về nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020; (9) tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng, đo lường; (10) đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu tại hội thảo.

Trong đó, một số nhiệm vụ “nền tảng”, là cơ sở để triển khai các hoạt động về tiêu chuẩn đo lường đều vượt mức kế hoạch. Cụ thể, trong năm 2019, Tổng cục đã soạn thảo 4 quyết định của Thủ tướng (theo kế hoạch là 1 quyết định); xây dựng 25 thông tư (theo kế hoạch là 9 thông tư).

Về công tác xây dựng tiêu chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật (TCVN và QCVN): năm 2019, Tổng cục TCĐLCL đã công bố 394 TCVN; thẩm định 75 dự thảo QCVN của các bộ, ngành xây dựng; góp ý 37 dự thảo QCVN của các bộ, ngành và 3 QCĐP của địa phương. Mặc dù số lượng TCVN giảm một nửa so với năm ngoái (năm 2018 đã công bố 854 TCVN), song số lượng tiêu chuẩn, quy chuẩn của các bộ ngành và địa phương lại tăng lên. Điều này cho thấy “quy chuẩn địa phương đang phát triển rất mạnh” và “các địa phương đang làm tốt”, theo ông Nguyễn Văn Khôi, Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn, Tổng cục TCĐLCL nhận xét.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đánh giá cao những kết quả Tổng cục TCĐLCL đạt được trong năm 2019. Mặc dù khối lượng công việc không hề nhỏ nhưng “Tổng cục đã hoàn thành xuất sắc, rất nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức”, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhận định.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh Tổng cục cần tiếp tục nâng cao chất lượng của các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã xây dựng. Bởi trên thực tế hiện nay một số doanh nghiệp khi sản xuất sản phẩm hàng hóa, thường lựa chọn tuân theo các tiêu chuẩn của nước ngoài thay vì Việt Nam. Bên cạnh lý do phục vụ cho xuất khẩu, doanh nghiệp phản ánh rằng tiêu chuẩn Việt Nam “không đủ rõ ràng và đồng bộ” nên khó thực hiện. “Trong thời gian tới, chúng ta cần tăng chất lượng xây dựng tiêu chuẩn, làm sao để các tiêu chuẩn, quy chuẩn thực sự tác động đến kinh tế xã hội”, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nói.