Phát triển đô thị thông minh là xu hướng tất yếu ở cả Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, nó cũng có thể đi kèm với những rủi ro về quyền riêng tư của người dân. Mới đây, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) đã công bố tiêu chuẩn ISO/IEC TS 27570 để bảo vệ quyền riêng tư ở các đô thị thông minh.

Trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật và mạng lưới thiết bị di động là những công cụ hữu hiệu được các thành phố sử dụng để tăng cường hiệu suất hoạt động và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Song, các công cụ này cũng có thể đem lại những rủi ro liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật cá nhân.

Mặc dù đã có vô số giải pháp và tiêu chuẩn được đưa ra, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dễ dàng áp dụng chúng, nhất là khi một đô thị thông minh có các hệ thống và liên kết giữa các bên liên quan vô cùng đa dạng và phức tạp.

Bởi vậy mới đây, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) đã xây dựng và ban hành tiêu chuẩn ISO/IEC TS 27570 - Bảo vệ quyền riêng tư - Hướng dẫn về quyền riêng tư cho các thành phố thông minh để cung cấp các chỉ dẫn và khuyến nghị cho việc quản lý quyền riêng tư cũng như áp dụng các tiêu chuẩn hỗ trợ sẵn có khác.

Tiêu chuẩn ISO/IEC TS 27570 mới được công bố đưa ra các chỉ dẫn để bảo vệ
quyền riêng tư ở các thành phố thông minh. Ảnh: Shutterstock.

ISO/IEC TS 27570 có thể áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức với quy mô khác nhau, bao gồm các công ty nhà nước và tư nhân, các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ trong môi trường đô thị thông minh.

Giáo sư Kai Rannenberg, người tập hợp nhóm chuyên gia để phát triển bộ tiêu chuẩn này, cho biết, tính phức tạp trong các đô thị thông minh có thể đặt ra nhiều thách thức đối với việc bảo vệ sự riêng tư, “tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng rất nhiều tiêu chuẩn khác nhau, bao gồm cả tiêu chuẩn đối với dữ liệu lớn, điện toán đám mây, quản trị công nghệ thông tin,...” để giải quyết vấn đề.

“Điểm mấu chốt ở đây là phải biết được tiêu chuẩn nào thích hợp nhất và làm thế nào để sử dụng. Do đó, ISO/IEC TS 27570 sẽ cung cấp các hướng dẫn cần thiết để có thể áp dụng các tiêu chuẩn sẵn có như vậy một cách hiệu quả nhất”.

Tiêu chuẩn ISO/IEC TS 27570 dựa trên cả góc nhìn về nhiều cơ quan và góc nhìn lấy công dân làm trung tâm, từ đó đưa ra các chỉ dẫn về cách áp dụng các tiêu chuẩn ở cả cấp độ toàn cầu và cấp độ tổ chức vì lợi ích của người dân.

Xa hơn, tiêu chuẩn này cũng sẽ mở đường cho sự ra đời của các tiêu chuẩn khác về quyền riêng tư cho các đô thị thông minh trong tương lai, chẳng hạn như tiêu chuẩn đối với việc truyền tin, xây dựng kế hoạch quản lý quyền riêng tư và hoạch định chính sách,...

Nguồn: