Lấy bối cảnh của cuộc tranh luận giữa Linh hồn và Thể xác, giữa ý Thức và Não bộ, giữa Tinh thần và Tự nhiên, nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn sẽ chủ trì buổi trao đổi với chủ đề “Thuyết duy vật lý – Đi tìm chỗ cho tinh thần trong tự nhiên”.

Buổi trao đổi cũng có sự tham gia của diễn giả Nguyễn Trung Hậu sinh năm 1988, học cử nhân triết học ở ĐH Leipzig, CHLB Đức từ 2013 – 2017 và đang tiếp tục chương trình thạc sĩ ở đây. Buổi trao đổi diễn ra vào lúc 8 giờ 30 ngày 27.2.2017 tại Cà phê Thứ bảy Trẻ, số 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3.


René Descartes trong tác phẩm Các Suy niệm về Triết học đệ nhất đã chứng minh cho sự tồn tại của Linh hồn với tư cách một bản thể bất tử tồn tại độc lập với không gian và thời gian bằng mệnh đề lừng danh “Cogito ergo sum – Tôi tư duy, vậy nên tôi tồn tại”. Cũng chính ông đã khẳng định sự tồn tại của Thể xác như một bản thể độc lập với Linh hồn, tồn tại trong không gian và thời gian. Có thể nói, Descartes đã bằng triết học phân đôi con người ra làm Linh hồn và Thể xác, phi thần thánh hoá Thể xác, trao nó cho các khoa học tự nhiên, bởi vì, theo ông, Thể xác con người dù là một cỗ máy tinh vi thì vẫn là một phần của Tự nhiên, do đó phục tùng các quy luật của Tự nhiên.

Các ngành khoa học tự nhiên liên quan đến con người được cởi trói. Y khoa, sinh lý học, thần kinh học, khoa học nhận thức... Gần 400 năm sau, có một câu chuyện đang diễn tiến theo chiều ngược lại. Thuyết duy vật lý, hình thái hiện đại chủ nghĩa duy vật, với nhiều phiên bản khác nhau đang nỗ lực giải quyết nan đề mà Descartes đặt ra. Nó có tham vọng thống nhất con người đã bị chia đôi bởi thuyết nhị nguyên của Descartes lại thành Một. Nó muốn đưa Linh hồn trở lại vào trong Thể xác, muốn chứng minh rằng bản chất của Tinh thần hoàn toàn có thể được tát cạn và hiểu rõ thông qua Tự nhiên. Bởi vì, nó cho rằng, Tinh thần là một phần của Tự nhiên. Vấn đề còn lại chỉ là giải thích điều đó.