Là một mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp toàn cầu, Endeavor vừa tạo ra một thư viện mã nguồn mở gồm các tài liệu liên quan đến quản lý khủng hoảng thời dịch COVID-19 để phục vụ cộng đồng doanh nhân.

Nhà sáng lập và CEO của Endeavor, bà Linda Rottenberg, từng nói, “Khi nền kinh tế đi xuống, các doanh nhân sẽ vươn lên”. Và đó chính xác là những gì đang diễn ra. Trong bối cảnh dịch COVID-19, một loạt startup và công ty trên khắp thế giới đang bước ra đối mặt với thử thách và chủ động triển khai những biện pháp tích cực để bảo vệ bản thân; đồng thời hỗ trợ các khách hàng, đối tác và nền kinh tế chống chọi với khủng hoảng do dịch bệnh gây ra.

Là một mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp toàn cầu, Endeavor vừa tạo ra một thư viện mã nguồn mở, với hơn 50 tài liệu liên quan đến quản lý khủng hoảng thời dịch COVID-19 để phục vụ cộng đồng doanh nhân.

Tài liệu được thu thập từ nhiều nguồn uy tín và được đội ngũ Endeavor kiểm định. Trong đó có những hướng dẫn nổi bật về lập kế hoạch liên lạc hiệu quả, lưu ý khi làm việc đội nhóm từ xa hoặc thực hiện meeting online với đối tác, những vấn đề pháp lý mà các công ty phải tuân thủ, lời khuyên quản lý tài chính của các quỹ đầu tư hay viễn cảnh kinh tế trong và sau mùa dịch. Nhiều case studies thực tế cũng được chia sẻ.

Các tài liệu đều bằng tiếng Anh và có thể truy cập tại đây.