Sáng 28/8, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017.

Tại lễ công bố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng để khoa học và công nghệ (KH&CN) thực sự trở thành quốc sách, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo”, cần đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là tạo được những thể chế thông thoáng nhằm trọng dụng nhân tài cho đất nước, nhất là đối với kiều bào ở nước ngoài. Đồng thời Thủ tướng cũng phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ ba, bên phải qua) cùng các đại biểu chính thức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2017. Ảnh: Châu Long
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ ba, bên phải qua) cùng các đại biểu chính thức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2017. Ảnh: Châu Long

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng khi 72 công trình tiêu biểu có tên trong sách vàng thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội như nông nghiệp, y tế, phát triển hạ tầng, năng lượng tái tạo, thích ứng biến đổi khí hậu, quốc phòng an ninh...

Thủ tướng cho rằng: “Đổi mới sáng tạo luôn tạo động lực cho sự phát triển của xã hội. Trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quốc gia nào có năng lực đổi mới, sáng tạo cao sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên, phát triển nhanh và bền vững”.

“Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nhất là trong phát triển KH&CN, phát hiện, đào tạo tài năng. Chính phủ luôn quan tâm đầu tư phát triển KH&CN, dành những điều kiện tốt nhất, phù hợp với khả năng của đất nước để các nhà khoa học phát huy tài năng, sáng tạo” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định và đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ KH&CN, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam... tập trung triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về
phát triển KH&CN.

Theo Giáo sư - tiến sỹ Nguyễn Lân Dũng, chúng ta có một đội ngũ trí thức hùng hậu trong cả nước, tập hợp trong 142 hội khoa học ở trung ương và địa phương và trên 400.000 trí thức kiều bào. Nếu cuộc vận động thực sự tác động đến hàng vạn trí thức này thì chúng ta sẽ có những bước nhảy vọt trong phát triển KH&CN, đem lại những chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá, thiết thực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.