Thu nhập bình quân năm ở nông thôn tăng nhanh hơn đô thị, từ 12,8 triệu đồng/người vào năm 2010 lên trên 42 triệu đồng/người vào năm 2020, vượt mục tiêu do Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đề ra.

Chiều 1/12, tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ông Trần Tuấn Anh - Trưởng ban Kinh tế Trung ương - cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 về đích sớm trước 1,5 năm, với những thành tựu to lớn, toàn diện và lịch sử. Kinh tế nông thôn phát triển, chuyển đổi nhanh. Thu nhập bình quân năm ở nông thôn tăng nhanh hơn đô thị, từ 12,8 triệu đồng/người vào năm 2010 lên trên 42 triệu đồng/người vào năm 2020, vượt mục tiêu đề ra; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm nhanh, bình quân giảm khoảng 1,5%/năm và đến hết năm 2020 còn 4,2%. Môi trường cảnh quan ngày càng cải thiện, xuất hiện ngày càng nhiều các làng, xã xanh - sạch - đẹp.

Ông Trần Tuấn Anh - Trưởng ban Kinh tế trung ương phát biểu tại hội nghị. Nguồn: Ban KTTW
Ông Trần Tuấn Anh - Trưởng ban Kinh tế trung ương phát biểu tại hội nghị. Nguồn: Ban KTTW

Giai đoạn 2008 - 2020, ngành nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao (2,94%/năm) và phát triển khá toàn diện. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 8,17%/năm, cán cân thương mại liên tục xuất siêu, nông sản Việt Nam có mặt trên 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa Việt Nam thành một trong những cường quốc nông sản; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, giảm nghèo bền vững.

Từ năm 2020 đến nay, dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19, nhiều chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã và vẫn duy trì được sự phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, ông Trần Tuấn Anh cũng chỉ ra, khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế như: tăng trưởng nông nghiệp có xu hướng chậm lại, chưa bền vững; nhiều vật tư đầu vào sản xuất phụ thuộc vào thị trường nhập khẩu; công nghiệp chế biến phát triển chậm, tổn thất sau thu hoạch còn cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế, thị trường chưa vững chắc.

Ông khẳng định: "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn và sẽ còn là những vấn đề lớn, có tính chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện mục tiêu, khát vọng Việt Nam cường thịnh của tầm nhìn 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập bình cao".