Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin (TTCNTT) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, TTCNTT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 vào làm việc tại TTCNTT như sau:

- Thông tin về điều kiện dự tuyển, nhu cầu tuyển dụng và Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển đăng tại trang web https://most.gov.vn mục Thông báo.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng: từ 08h00 ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến 17h00 ngày 24 tháng 6 năm 2020 (Nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng TTCNTT, Phòng 504, tầng 5, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết liên hệ Bà Ngô Thị Tố Uyên, số điện thoại cố định: 0243.9439062 hoặc điện thoại di động: 0902.159.191; địa chỉ thư điện tử: ntuyen@most.gov.vn./.