Ngày 7/10, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra mắt dự án hỗ trợ vốn cho startup trong nhiều lĩnh vực ở Việt Nam thông qua quỹ đầu tư mạo hiểm ADB Ventures.

Dự án mang tên “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp có tính đổi mới sáng tạo” nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn đầu tư mạo hiểm cho doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam thuộc các lĩnh vực: công nghệ sạch (cleantech), tài chính (fintech), nông nghiệp (agritech), sức khỏe y tế (healthtech).

Bên cạnh đó, Dự án còn hỗ trợ các kỹ năng cần thiết cho các doanh nghiệp trong việc nâng cao tính ứng dụng thực tế của sản phẩm và năng lực tiếp cận thị trường.

Quá trình lựa chọn, đào tạo kỹ năng và lập hồ sơ thẩm định với startup có thể diễn ra từ 4-6 tháng. Doanh nghiệp được chọn sẽ có cơ hội tham gia các vòng gọi vốn đầu tư do quỹ ADB Ventures thực hiện cùngvới các đối tác, nhà đầu tư khác.

Quỹ ADB Ventures có tổng giá trị hơn 60 triệu USD do ngân hàng ADB lập ra vào năm ngoái, với mục đích đầu tư vào các công ty công nghệ mới ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương có khả năng tham gia giải quyết những thách thức phát triển cấp bách trong khu vực.

Quỹ đầu tư vào các doanh nghiệp giai đoạn đầu và các khoản đầu tư có thể từ 100.000 USD - 4 triệu USD.