Chi hội này thuộc Hiệp hội Hệ thống thông tin quốc tế (AIS), được thành lập nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng hệ thống thông tin.

AISlà một hiệp hội nghề nghiệp quốc tế, phi lợi nhuận, thành lập từ năm 1994 và đã có hội viên ở khoảng 100 quốc gia - chủ yếu bao gồm các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và các tổ chức chuyên về phát triển, triển khai và đánh giá hệ thống thông tin(Information Systems).

Hệ thống thông tin hiện được coi là mũi nhọn của nền kinh tế kỹ thuật số. Nhận thấy hạn chế trong khả năng tiếp cận của các học giả tại Việt Nam trong lĩnh vực này, bốn giảng viên từ Đại học RMIT Việt Nam, Đại học Hồng Kông và Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) là thành viên của AIS vừa cùng nhau thành lập chi hội tại Việt Nam mang tên VAIS.

Các nhà sáng lập cho biết một trong những mục đích chính của chi hội Việt Nam là kết nối các tổ chức, doanh nghiệp với các trường đại học tại Việt Nam để tiến hành những nghiên cứu thực tiễn về hệ thống thông tin và quản lý công nghệ.

Trong những hoạt động đầu tiên của chi hội VAIS, bốn hội viên sáng lập cho biết họ đang đồng chủ biên một cuốn sách mang tên “Nghiên cứu hệ thống thông tin ở Việt Nam - Tầm nhìn chung và biên giới mới”, dự kiến sẽ được nhà xuất bản Springer cho ra mắt trong năm 2022.

Nhóm đang kêu gọi các trường và viện nghiên cứu trong nước đóng góp chương sách nhằm xây dựng một bức tranh tổng thể trong lĩnh vực hệ thống thông tin và tiếp cận các ứng dụng hệ thống thông tin thực tế cho Việt Nam.

Trước đó, năm 2011, một chi hội của AIS đã được thành lập tại Việt Nam nhưng chỉ duy trì hoạt động trong 1 năm.

Hiện một số trường đại học ở Việt Nam đã triển khai các môn học và ngành học về hệ thống thông tin cho cả bậc đại học và sau đại học, trong đó có ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Ngân hàng TPHCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, ĐH Tài chính - Marketing, ĐH RMIT, khối các trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM (gồm ĐH Kinh tế-Luật, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Khoa học tự nhiên)...

Vai trò của hệ thống thông tin

Một hệ thống thông tin tốt có thể giúp tổ chức, doanh nghiệp nâng cao khả năng thiết yếu của mình nhờ việcđơn giản hóa quá trình tìm kiếm dữ liệu. Khi các thông tin được lưu dưới dạng tệp điện tử, công ty có thể tối ưu cácquy trình sản phẩm, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, làm việc với nhà cung cấp và đối tác, theo đuổi lợi thế cạnh tranh và thậm chí ra quyết định ngay lập tức.

Nó cũng giúp các doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực hợp tác với nhau vì giảm chi phí giao dịch và có thể phát triển ra những mô hình kinh doanh điện tử mới (Google là một ví dụ).

Đối với khu vực công, các hệ thống thông tin đầy đủ, liên thông với nhau sẽ giúp công dân bình thường có thể dễ dàng tham gia các hoạt động của chính phủ, chẳng hạn như thăm dò ý kiến, trưng cầu dân ý điện tử, tiếp cận thông tin, và thực hiện các dịch vụ công như nộp thuế online, thanh toán trợ cấp, phúc lợi, chuyển khoản cho các dịch vụ y tế, giáo dục...