Có 80 dự án đăng ký tham dự cuộc thi “IoT Startup 2017” do Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao (SHTP-IC) tổ chức.

Cho đến nay, cuộc thi đã bước qua giai đoạn bình chọn qua http://iotstartup.vn từ ngày 1/5 đến hết ngày 10/5/2017 với 80 dự án đăng ký tham dự. So với cuộc thi IoT lần 1 năm 2016, số lượng dự án đăng ký tham dự tăng (71 dự án) và đề tài cũng đa dạng hơn, trong đó có 9 dự án có đề tài bán lẻ, 11 dự án sức khỏe, 14 dự án nông nghiệp, 1 dự án tiết kiệm năng lượng, 1 dự án an ninh, 12 dự án tự động hóa ngôi nhà, 10 dự án thành phố thông minh, 6 dự án sản xuất thông minh và có 4 dự án về thiết bị đeo thông minh.

Ông Lê Thanh Nguyên, giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao, thành viên ban tổ chức trong buổi trình diễn giải pháp Thành phố thông minh.

Được biết, các nhóm dự án được qua vòng sơ tuyển sẽ được ban tổ chức hỗ trợ đào tạo, tư vấn để hoàn thiện sản phẩm. Sau đó, đến ngày 30/7/2017, các nhóm dự án sẽ nộp kết quả, phương án kinh doanh, video clip giới thiệu sản phẩm thực tế. Theo lịch trình, ngày 4/8/2017, các nhóm dự án sẽ bước vào vòng phản biện. Thời gian trước khi ban tổ chức công bố kết quả vào ngày 21/10/2017, các nhóm dự án sẽ phải triển khai thực tế để ban tổ chức đánh giá cuối cùng.