Trước khi có nền tảng này, việc ứng cứu các sự cố về an ninh mạng phụ thuộc vào Mạng lưới Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam, được xây dựng theo quyết định 5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Dù có hơn 220 thành viên đến từ các đơn vị chuyên trách, hoạt động của Mạng lưới chưa hiệu quả, thiếu tính liên kết. Việc chia sẻ thông tin còn hạn chế, năng lực của các đội ứng cứu sự cố tại các cơ quan nhà nước còn thấp.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đối số, yêu cầu về năng lực ngăn chặn, xử lý các cuộc tấn công mạng càng trở nên bức thiết. Vì thế, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, đã chủ trì xây dựng và đưa vào vận hành Nền tảng Điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia. Nền tảng đã có lễ ra mắt chính thức trong khuôn khổ hội thảo và triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng Việt Nam - Vietnam Security Summit 2022 sáng 23/6 tại Hà Nội.

Đại diện các đơn vị cùng làm lễ ra mắt Nền tảng Điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia. Nguồn:Vncert.

Nền tảng này sẽ giúp các đội ứng cứu sự cố của các đơn vị tiếp cận một cách nhanh chóng thông tin, tri thức liên quan đến các chiến dịch tấn công mạng, lỗ hổng bảo mật, các hành vi mã độc... do Cục An toàn thông tin chia sẻ; đồng thời có thể báo cáo về sự cố và tổ chức xử lý sự cố trong nội bộ mình hiệu quả, tiện lợi.

Theo ông Lê Công Phú, Phó Giám đốc Trung tâm VNCERT/CC, với Nền tảng Điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia, VNCERT/CC có thể thực hiện hoạt động điều phối các tổ chức, doanh nghiệp xử lý sự cố kịp thời; và quản lý, theo dõi một cách tập trung tình hình liên quan tới các sự cố an toàn thông tin.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng thì kỳ vọng, đây sẽ trở thành ví dụ tốt về việc triển khai, sử dụng nền tảng điều phối. Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tham gia sử dụng ngay, miễn phí nền tảng này để phục vụ cho công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Ứng cứu sự cố được các chuyên gia an ninh mạng xem là chốt chặn cuối cùng của an toàn thông tin, khi tất cả các biện pháp phòng thủ của hệ thống bị chọc thủng. Kinh nghiệm từ các cuộc điều tra xâm nhập dữ liệu cho thấy, nếu hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng được tổ chức tốt sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại ngay cả khi xảy ra sự cố nghiêm trọng với các doanh nghiệp, cơ quan.