Sáng nay (9/4), Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Theo Ban Kiểm phiếu, có 487 người tham gia bầu trong tổng số 494 đại biểu Quốc hội. Với số phiếu bầu đều quá bán, 21 ứng viên đều trúng cử.

Theo kết quả được Ban Kiểm phiếu công bố, đối với việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, các ông Trương Hòa Bình và Vương Đình Huệ trúng cử với số phiếu cao nhất (đều đạt 89%).

Cũng theo kết quả từ Ban Kiểm phiếu, đối với việc bổ nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, các ông Ngô Xuân Lịch (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), ông Tô Lâm (Bộ trưởng Bộ Công an), ông Đỗ Văn Chiến (Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc), ông Chu Ngọc Anh (Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) trúng cử với số phiếu cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn. Ảnh: Hồ Như.

Kết quả được Ban kiểm phiếu công bố từ cao đến thấp như sau:

Đối với việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ:


- 442 đại biểu đồng ý (89,47% tổng số đại biểu Quốc hội) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

- 442 đại biểu đồng ý (89,47% tổng số đại biểu Quốc hội) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

- 404 đại biểu đồng ý (81,78% tổng số đại biểu Quốc hội) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc bổ nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ :

- 463 đại biểu đồng ý (93%) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

- 462 đại biểu đồng ý (93%) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- 459 đại biểu đồng ý (93%) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

- 435 đại biểu đồng ý (88%) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- 434 đại biểu đồng ý (87%) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng

- 433 đại biểu đồng ý (87%) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- 424 đại biểu đồng ý (85%) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- 422 đại biểu đồng ý (85%) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- 420 đại biểu đồng ý (85%) phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- 419 đại biểu đồng ý (84%) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- 416 đại biểu đồng ý (84%) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

- 403 đại biểu đồng ý (81%) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 389 đại biểu đồng ý (78%) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- 386 đại biểu đồng ý (78%) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 385 đại biểu đồng ý (78%) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- 385 đại biểu đồng ý (78%) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- 358 đại biểu đồng ý (72%) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

- 300 đại biểu đồng ý (60%) phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ngay sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Như vậy, cơ cấu của Chính phủ giữ nguyên số lượng 27 người, trong đó Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục tại vị.