Hầu hết các giám đốc điều hành đều nhận ra lợi thế cạnh tranh đến từ nhân tài, tuy nhiên thông lệ về quản trị nhân tài tại tổ chức của họ đều đã quá lạc hậu.


Dominic Barton tại hội thảo Lãnh đạo Việt Nam thời đại số | Ảnh: McKinsey & Co
Dominic Barton tại hội thảo Lãnh đạo Việt Nam thời đại số

Đó là nhận định của ông Dominic Barton, nguyên Chủ tịch toàn cầu công ty tư vấn McKinsey & Company. Ông Barton đã có buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp Việt Nam ngày 14/3 để chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc tạo dựng các tổ chức trọng dụng nhân tài.

Các lãnh đạo hiện nay coi trọng việc sử dụng con người như một phần không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. Điều này cần được tạo ra trước hết từ sự đồng thuận ở cấp lãnh đạo đứng đầu, sau đó đưa cam kết nhân tài vào chiến lược công ty để thực hành, tạo ra hiệu ứng theo cấp số nhân.

Ông Barton cho rằng những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ số sẽ thay đổi bản chất công việc mà chúng ta làm – con người sẽ cần thực hiện những công việc mang tính chất bổ trợ cho những gì máy móc làm. Việc này đòi hỏi nỗ lực trang bị lại kỹ năng mới và trình độ cho nhân viên.

Nghiên cứu của McKinsey chỉ ra rằng sự thay đổi công nghệ có thể sẽ tác động tới 4,4 triệu người Việt Nam vào năm 2030, do đó doanh nghiệp cũng như chính phủ đều cần đương đầu với những thách thức, cơ hội trong việc chuẩn bị cho sự chuyển dịch nhân sự.