Hãng đồ thể thao khổng lồ Nike đã ký một thỏa thuận xây dựng nhà máy điện gió lớn thứ hai với Avangrid Renewables.

Thương vụ là một nhà máy điện gió công suất 86 megawatt từ Trại gió Karankawa ở hai quận Bee và San Patricio tại Texas. Avangrid Renewables là một doanh nghiệp con về năng lượng và cơ sở điện năng của Avangrid và một phần của tập đoàn Iberdrola.


“Thỏa thuận này cho phép chúng tôi 100% cung cấp năng lượng tái tạo cho toàn bộ các cơ sở của chúng tôi tại Bắc Mỹ,” Hannah Jones, giám đốc bền vững (CSO) của Nike và phó chủ tịch Innovation Accelerator, nói trong một thông báo hôm 17.1. “Đầu tư vào năng lượng tái tạo tốt cho các vận động viên, hành tinh và cho kinh doanh.”

Theo thỏa thuận khác với Nike, Avangrid Renewables, ba trại gió cung cấp năng lượng tái tạo cho tổng trụ sở toàn cầu của công ty ở Oregon cũng như hầu hết các cơ sở của Nike tại Oregon. “Làm việc với các đối tác như Nike vốn tập chú không ngừng vào việc hướng đến sự phát triển và sự sẵn sàng của năng lượng tái tạo thật hứng thú,” Barrett Stambler, phó chủ tịch Avangrid Renewables, nói.

Nike là thành viên của RE100, một sáng kiến toàn cầu được lập ra bởi một số doanh nghiệp lớn nhất thế giới chấp nhận điện tái tạo (RE). Tổ chức tự đặt ra mục tiêu cung cấp 100% điện họ sử dụng từ các nguồn năng lượng vào năm 2025 tái tạo.