Theo tính toán của Bộ NN&PTNT, trong giai đoạn 2016-2020, kinh phí cần cho việc khắc phục hậu quả El Nino là hơn 25.000 tỷ đồng; trong năm 2016 cần có 3.734 tỷ đồng.

Năm 2016, cần 3.734 tỷ đồng để khôi phục sản xuất sau El Nino.

Kinh phí dùng để hỗ trợ giống khôi phục sản xuất, cung cấp thiết bị lọc nước, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt và nâng cấp công trình phòng, chống hạn, mặn cấp bách. Thông tin này được đưa ra tại hội thảo “Tái cơ cấu nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu” tổ chức chiều 15/11 tại Hà Nội.

Theo ông Ngô Xuân Kiều - Viện Khoa học thủy lợi, một giải pháp có thể giúp ngành nông nghiệp ứng phó hiệu quả với hạn hán khốc liệt là công nghệ tưới nhỏ giọt. Với cây càphê, cách tưới này giúp tiết kiệm 45-50% nước, 50% phân, 90% số nhân công chăm sóc, bón phân, tăng 60% lợi nhuận. Phương pháp tưới nhỏ giọt cũng hiệu quả với nhiều loại cây quan trọng khác như caosu, mía, hồ tiêu, rau…