Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa khởi động hai dự án mới giúp bảo tồn hơn 950.000 hecta rừng tại 12 tỉnh của Việt Nam.

Trong đó, Dự án Quản lý Rừng bền vững (kinh phí dự tính 36,2 triệu USD) do tổ chức DAI Global thực hiện có mục tiêu giảm phát thải khí carbon do mất rừng, suy thoái rừng và các hoạt động quản lý bất cập đối với công tác trồng rừng lấy gỗ tại 7 tỉnh. Dự án được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam trong việc chống lại tội phạm về rừng như khai thác gỗ trái phép; cải thiện sinh kế cho 60.000 người trong các cộng đồng sống dựa vào rừng; và cải thiện công tác quản lý đối với hơn 250.000 hecta rừng.

Dự án Bảo tồn Đa dạng sinh học (kinh phí dự tính 38 triệu USD) do Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế (WWF) thực hiện sẽ bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng, tăng cường khả năng chống chịu trước các tác động của biến đổi khí hậu, duy trì và nâng cao chất lượng rừng, bảo vệ và ổn định các quần thể động, thực vật hoang dã đối với 700.000 hecta rừng.

Đặc biệt, Dự án này áp dụng các phương pháp tiếp cận Truyền thông Thay đổi Hành vi và Xã hội (SBCC) để giảm nhu cầu buôn bán động vật hoang dã, và hỗ trợ giám sát cộng đồng đối với động vật hoang dã và đa dạng sinh học. Dự kiến ở 250 ngôi làng được chiến dịch SBCC tiếp cận, đưa tỷ lệ săn bắt và tiêu thụ động vật hoang dã giảm 50%.

Để tạo ra cơ hội sinh kế thay thế ngoài gỗ và săn bắt và tăng thu nhập cho người dân địa phương, WWF và các đối tác sẽ hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị hàng hóa thân thiện với bảo tồn như lâm sản ngoài gỗ, nông nghiệp giá trị cao, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và dược liệu thực vật...