Từ một môn học lựa chọn thuộc nhóm môn Khoa học xã hội, Lịch sử chính thức trở thành môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh, có thời lượng là 52 tiết/năm, chuyên đề học tập lựa chọn Lịch sử gồm 35 tiết/năm

Học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên (Q.5, TPHCM) trong giờ học môn Lịch sử. Ảnh: INT
Học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên (Q.5, TPHCM) trong giờ học môn Lịch sử. Ảnh: INT

Ngày 3/8, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Thông tư là một phần trong Kế hoạch thực hiện môn lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được Bộ GD-ĐT ban hành vào ngày 11/7 trước đó nhằm "xây dựng, lựa chọn, điều chỉnh chương trình Lịch sử bắt buộc cấp trung học phổ thông từ trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018".

Trong đó, Bộ GD-ĐT cho biết cần điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình tổng thể và Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử, nhằm bảo đảm yêu cầu “thiết kế môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục cấp Trung học phổ thông bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh”.

Việc sửa đổi, bổ sung dựa trên cơ sở đảm bảo giữ ổn định về quan điểm, mục tiêu, cấu trúc, lộ trình triển khai thực hiện của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, phải bảo đảm tính khả thi, sự phù hợp, vừa sức đối với tất cả học sinh; chú ý đến sự hài hòa, tính logic, sự kết nối giữa nội dung các chủ đề phần Lịch sử bắt buộc với các chuyên đề theo định hướng nghề nghiệp có tính chuyên sâu.

Cụ thể, môn Lịch sử trở thành bắt buộc đối với tất cả học sinh với thời lượng 52 tiết/năm (được điều chỉnh từ thời lượng 70 tiết/năm). Chuyên đề học tập lựa chọn Lịch sử gồm 35 tiết/năm (Theo Thông tư 32/2018).

Việc điều chỉnh chương trình vẫn đảm bảo sử dụng được sách giáo khoa lớp 10 đã biên soạn.

Bên cạnh những điều chỉnh về môn Lịch sử, Bộ GD-ĐT cũng điều chỉnh số môn học lựa chọn còn 9 môn và không chia thành các nhóm môn như trước. Học sinh chọn 4 trong 9 môn gồm: Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật.

Nguồn: