Những bài viết này sẽ có cơ hội báo cáo tại Hội thảo, đăng trên kỷ yếu Hội thảo có chỉ số ISBN và Tạp chí KH&CN Việt Nam.

khoa học quốc gia về “Phát triển mạng lưới nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam”
Mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia về “Phát triển mạng lưới nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam” | Ảnh: Ngô Hà

Hội thảo do Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC) phối hợp với Văn phòng đề án 844 (ISEV), Bộ Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đoàn TNCS Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Diễn ra vào sáng ngày 10/7/2021 tại Hà Nội và nhiều điểm cầu trực tuyến, Hội thảo nhằm mục đích kết nối và chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào xây dựng kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Dự kiến Hội thảo sẽ thu hút hơn 300 chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên cùng nhiều đại diện doanh nhân, nhà khởi nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước.

Những bài viết có chất lượng sẽ được trình bài tại Hội thảo và được đăng trong kỷ yếu Hội thảo có chỉ số ISBN cũng như có cơ hội đăng tại Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Các bài viết tập trung nhưng không giới hạn vào các chủ đề sau: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; (2) Cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; và (3) phát triển mạng lưới nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tác giả có thể gửi bản tóm tắt (trước 17h ngày 15/6) và bản toàn văn (trước ngày 26/6) dưới dạng bản mềm và bản cứng về Ban tổ chức.

Thư mời và thông tin yêu cầu chi tiết xem tại http://bit.ly/vietbaikhoinghiepvietnam